j

 

   SkopelitissaHome                Back               Next

Stafilos 12/4 2006

Φωτιά!
Brann, ser du flyet oppe til venstre som slipper vannlasten?
Fire, do you see the plane up at the left letting go of the water?

 

 

Filling in Agnondas!

Tidlig i onsdag formiddag
kom beskjeden om røk på Velaniå, dessverre!
Jeg tok mitt første foto 13.54 og da jeg kom frem via Agnondas og stoppet der hvor det øverste fotoet er fra, var brannen godt i gang.
Ryktene har 2 historier; at det var noen amerikanere som 
grillet eller at det var en albaner som ryddet opp etter vinteren og det tok fyr! 
Dessverre var det mye vind så brannen ble holdt godt i live! Såvidt jeg vet ingen personskader, men forhåpentligvis gikk det bra med de få husene i nærheten.

Kjempetakk til mannskapene på de 4 "vann-bombe-flyene" og de 2 helikoptrene som jobbet meget godt. De hadde vanskelige forhåld p.g.a. sterk vind.
Det letter litt utpå ettermiddagen, så da tanket helikoptrene utenfor Stafilos. Ellers måtte de ut fra Agnondas, se fotoet her oppe!

Brannen (ble jeg fortalt) var resultat av en bråtebrann og den var ikke den eneste på øya onsdag. De andre var små, men flere måtte ha hjelp til å bli slukket! Brannvesenet hadde mer enn nok å gjøre!
Man burde jo være meget forsiktig når det er så sterk vind som vi hadde torsdag!
Vi var heldige at det gikk så bra som det gjorde.
Jeg tok en tur torsdag ettermiddag og da sto det 4 store brannbiler og en mindre på Stafilos og høyere opp, med full oversikt, var en til. Masse folk ute for å se på skadene. Fra veien så det ikke så ille ut, men man så mer fra Velanio, - ble jeg fortalt!

 

 

Early Wednesday
morning came the message that heavy smoke was coming from Velanio. I took my first photo at 13.54 and when I got there, via Agnondas, and stopped from where the top photo is taken, the fire was "doing well"!
The rumors says;
that some Americans was having a BBQ o that an Albanian was cleaning up after the winter and 
it couth fire! It was very strong wind and difficult conditions! No personal damages, and I hope the few houses close to the fire was saved!

A big thank you 
to the 4 "water-planes" and the 2 helicopters that worked very well.
The wind made it difficult for them. The wind came down in the afternoon and made the working conditions some better. Then they could get water from outside Stafilos but earlier from Agnondas, as my one photo up here!

I will try to send this now, that's why not much of a Greek lesson today!

The Fire (I was told)
was a result of a bonfire and was not the only one on the island Wednesday. The others were small, but some had to have help to stop them. The fire brigade had more than enough to do!
One should be very careful when the wind is as strong as it was Thursday! We were lucky that the damages was not bigger!
I took a trip Thursday afternoon and then 4 big and 1 small fire trucks was parked in the Stafilos area, and up the hill, with full view, another. Lots of people out looking and photographing.
From the road it does not look too bad, but one can see much more from Velanio, - I was told!

 

 Litt gresk-lekse, sorry men feil kan forekomme!
Some Greek words, sorry but it may be some mistakes! 

βάζω φωτιά sette i brann put on fire


Med god hjelp av bl.a. Norsk - Gresk, 
Norbhgiko - Ellhniko
av Liv Nilsen Garras
Ad Infinitum ISBN 82-92261-06-0

With good help from amongst others;
 LEXIKO AGGLOELLHNIKO kai ELLHNOAGGLIKO ,
EKDOSEIS PELEKANOS AQHNA,
ISBN 960-400-128-0
HostGator.com
Web Hosting
 
  

Home                Back               Next
skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016