j

 

   SkopelitissaHome                Back                Next

Lovely on the beach!

Η Μητέρα και ο Γιός
Mor og sønn
Mother and son

 


Sprek nordmann!

 

På Kastani koser vi oss til stadighet! Øverst her er to gode venner av oss!
Sønnen er det eneste barn jeg vet som spiser alt han blir servert!
Det er ikke en ting han ikke liker!
Vel, han spyttet ut fiskeøynene her om dagen, men det er vel tillatt!

SKOLEFERIE,
nå er skoleåret over og neste skoledag er mandag 
11. september! God å være skole-elev i Hellas i dette tilfelle!
Men, i følge min norske venninde som har 2 skolebarn her, er dagene med lekser og det hele, mye tøffere for ungene her
enn i Norge!

 

 

On Kastani we enjoy ourselves all the time! On the top photo is two good friends.
The son is the only child I know who eats all the food he get served. There is not a thing he do not like! Well, - the other day he spit out the eyes of the fish, but that must be allowed!

SCHOOL HOLIDAY,
the school year is over, next school day is the 11th of September! Very good to be a pupil in Greece, in this case!
But, according to my Norwegian friend who has two children at school here, the days with homework and all, is much harder here than in Norway!

 

 Litt gresk-lekse, sorry men feil kan forekomme!
Some Greek words, sorry but it may be some mistakes! 

o gioV sønn son
h mhtera mor mother
h mhtra livmor womb, uterus
h mhtria stemor stepmother
o mhtrioV stefar stepfather


Med god hjelp av bl.a. Norsk - Gresk, 
Norbhgiko - Ellhniko
av Liv Nilsen Garras
Ad Infinitum ISBN 82-92261-06-0

With good help from amongst others;
 LEXIKO AGGLOELLHNIKO kai ELLHNOAGGLIKO ,
EKDOSEIS PELEKANOS AQHNA,
ISBN 960-400-128-0
HostGator.com
Web Hosting
 


Home
                Back                 Next

 

skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016