j


The Norwegian connection to Skopelos, Greece!
Home             Back            Next

Norsk kjekk gutt stuper fra Stafilos/Velanio halvøya,
foto tatt fra Velanio. BRAVO!
Stuperen er Magnus Vormeland Langgård. Han er 11 år.
Fotograf er Marie Vormeland Langgård

A Norwegain nice guy dives in from the small peninsular between
Stafilos and Velanio, photo taken from Velanio. Bravo!

~~~~~

E-mail from USA;
"This is just one of the loveliest sites I have EVER seen on
the Internet!!!! Thank you.  Your heart is full!!!!!!
Best wishes.  Keep it going.
D"

Mail fra USA;
"Dette er bare en av de nydligste sites jeg har noen gang
sett on the Internet!!!! Thank you. Did hjerte er fullt!!!!!!
Beste hilsner. Fortsett.
D"

Takk til D i USA;
første mailen jeg åpnet i dag var hans!

Ting som den mailen er det som er drivkraften bak Skopelìtissa!
~~~~~
Det kom flere mailer, og alle var "gode" 
- de "stygge" plukker MailWasher`en min ut og sletter!

Er ikke stupet her oppe flott?
Det kom også via mail i dag, tusen takk!
Så gjør det neste også;

Thanks to D in USA;
it was the first mail I opened today!

Things like that mail is what keeps me going on with Skopelìtissa!
~~~~~
It came more mails, and all was "good"
- the "bads" is taken away by my MailWasher program.

Isn't the diver up here great?
It also arrived via e-mail today!
So does the next;

 

Her er gutten som stupte; Magnus, sammen med sin søster; Marie.
Presten var bare sååå søt, sa de, og ville bli tatt bilde av!
Here is the boy that dived, together with his sister.
The priest was sooo sweet, they said, and he wanted to be photographed!


Skopelitissa on YouTube

 

 

YouTube

Giannis Parios - Selection of old videos

Jeg har sendt denne før, men en god ting kan ikke gjentaes for ofte,
- linken kom pr mail i dag! Som du skjønner i dag var en god dag for å motta mailer!

I have put up this link before, but a good thing can not be repeated to often, - the link came by mail today! As you understand a very good day today for receiving mails!

~~~~~

A society grows great when old men plant trees in whose shade they know they shall never sit

Greek Proverb

"Et samfund vokser skikkelig når gamle menn planter trær som de vet at de ikke skal sitte i skyggen av."

 

  

HostGator.com
Web Hosting
 

Home             Back            Next
skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016