j

                                                                                                                                                      

                     

Home         Back          Next


Έχει κέφι
Ηan har Kefi!

το κέφι - munterhet, lystighet -
den engelske oversettelsen er lenger,
men kan man si med ord hva kefi er?

"Et spesielt gresk fenomen som de ovenfor skrevne ord bare indikerer.
"Besatt av lykke ånder" er kanskje bedre, fordi kefi kommer i deg uten advarsel, fyller deg med glede, og så, når den har gjort sitt, forsvinner for kanskje ikke å komme tilbake før om et år, - eller aldri!"

"Kefi - lykke eller godt humør
Kefi er en gave fra gudene og den kan ikke bli kjøpt og tvunget frem; hvis du forsøker, vil han bare le av deg og la deg betaler tilbake for ditt forsøk ved å gi deg en skikkelig "hangover" neste morgen."
- begge fra Tom Stones herlige Greek Handbook, Lycabettus Press.

Vi endte opp på Ariston, eller hva vi kaller "Onion Rings",  på fredag,
- måtte bare ha litt mat!
Det var "bare" 4 gjester der, fire menn, og de hadde nok sittet der en stund!
Hver gang den unge servitrisen snudde ryggen til, satte de opp volumet på musikken, og etter en stund begynte en av dem å danse. Han hadde skikkelig kefi.

Det var jo vanlig å kaste tallerkner ved føttene til de dansende, dette for å sette skikkelig ære på dem, - særlig når en danser solo. Dette ble forbudt under Juntan, men stoppet aldri, - og de senere årene forsvinner det mer og mer.
Tallerkener koster penger. På "Bosouki Steder" får/fikk man kjøpt stabler med 3. sortering tallerkner, men mer og mer brett med blomster hoder som man hiver i steden. Mange steder hiver de servietter.

Ved vårt nabo bord i går ble den diskret sendt tomme flasker bortover gulvet av mannen bak danseren, verten likte ikke dette, så hans frue tok vekk alle tomflasker!
Danseren ville virkelig hive noe, så han eller en av de andere veltet helt diskret den ene stolen etter den andre!

Είχαν κέφι!
(De hadde kefi!)

Først spiste vi stedets berømte løkringer, de ser helt ut som kalamari ringer, men smaker helt anderledes, utrolig gode!

Så ble det grønnsaks pizza, også den perfekt. Det er godt å spise pizza av og til
 - har ikke smakt en siden i sommer!

He got "Kefee"!

το κέφι - high spirits, cheerfulness, merriment, joviality, mellow/merry mood, gaiety, good humor, liveliness

"A particularly Greek phenomenon that the above phrases only approximate.
"Possessed by spirit of happiness" would perhaps be better, because kefee descends upon you without warning, inflates you with joy, and then, when it has run its course, disappears, perhaps not to return again for another year or even a lifetime."

""Kefee" - "happiness" or "good spirits".
Kefee is a gift of the god and it cannot be bought or forced; if you try, he will just laugh at you and pay you back for your presumptuousness by giving you a terrible, gulit ridden hangover the next morning."
- both from Tome Stones Greek Handbook
Lycabettus Press

We ended up at Ariston, or what we call "Onion Rings", Friday - just had to eat!
It was "only" 4 guests there, four men, and I am sure they had been sitting there for a while! Every time the young waitress turn her back, they put up the volume of the music, 
and after a while one guy started to dance.
He really had kefee!

It was usuall to throw plates to break at the feet of dancers, this in order to honor them - specially when they where dancing solo.
This was forbidden by the "Junta", but never stopped - but in the last years it is disappearing more and more. Plates costs money. At Bouzouki Places one can/could buy a bunch of 3rd hand plates, but more and more you may buy a tray of flower heads instead. Many places they just throw napkins.

At our neighbor table yesterday it was discretely passed empty bottles along the floor by the man behind the dancer.
The host did not like that, so his wife took all empty bottles away from the table.
The dancer felt like doing something more, so quite discreet he or some of the others turned the one chair after the other other!

Είχαν κέφι!
(They had kefee!"

As a starter we had the famous onion rings, they do look like kalamari rings, but tastes very different, sooo good!

Then a vegetable pizza, also that perfect.
I like a pizza every now and them, has not tasted one since the summer!

 

Herlig med litt blått og veldig gresk!
Lovely with some blue and very Greek!

 

Kardiologos
Rett overfor Helsesenteret har en kardiolog (hjertelege) åpnet kontor, han holder til på Skiathos men kommer hit hver fredag og lørdag. Vi var innom der i går, for en venn av oss hadde fryktelig høyt blodtrykk!

Jeg har en blodtrykk maskin, og ofte sjekker jeg venner når de er på besøk.
Denne vennen hadde 220/115,
normalt er ca 140/80 - så jeg sa du må gå på Helsesenteret! Hvilket han gjorde neste dag, han ble lagt til sengs med en gang og holdt der i 8 timer, mens de gav ham medisiner og sjekket ham hver halvtime!
Den unge flinke legen anbefalte et besøk hos kardiologen. Faktisk ringte de etter ham og han kom over gaten.
UTROLIG BRA SERVISE FRA ΑLLE!

Blodtrykket kom ned, og medisiner er gitt!

****
2 raske gutter fra Skien kom til sitt hus i OlivenLunden i dag, de dro hjemmefra 9 fredag og "landet" i Agnondas rett før ett lørdag. Nå skal vi på Ouzo-Baren!
Velkommen!

Kardiologos
Just across the street of the Health Center a kardiologos (heart doctor) has opened an office, he lives on Skiathos but comes here every Friday and Saturday. We were there yesterday because a friend of us had very high blood pressure!

I have a blood pressure machine, and often I check friends when they are visiting.
This friend had 220/115, normal is about 140/80, - so I said you have to go to the Health Center! Which he did the next day;
he was put to bed immediately and kept there for 8 hours, while they gave him medicines and checked him every half hour!
The young clever doctor recommended  a visit to the kardiologos. They called him and he came across the street.
WHAT A SERVICE!
Blood pressure came down and
medicines given!

***
2 Norwegians came at noon today to their lovely home in the OliveGrove!
Now we are going to "The Brown Chairs"!
Welcome!

 

*****
YouTube Vidaki;

Richie Sambora - Cantique de Noel (O' Holy Night)

This is an instrumental guitar song from the album "Merry Axemas:
A Guitar Christmas" performed by Richie Sambora!

*****

Dagens sitat;   Todays quote;

"A Christmas candle is a lovely thing;
It makes no noise at all,
But softly gives itself away;
While quite unselfish, it grows small."

Eva K. Logue

"Et Julelys er en herlig ting;
Det laver intet bråk,
Men gir mykt bort seg selv;
Mens det stille uegoistisk, gror lite."

   HostGator.com
Web Hosting
 

Home         Back          Next

 

skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016