j

Skopelos, Greece, new photo pages every day!
   

Home
           Back           Next

             

De første Anemonene i år, nær Glossa.
Legg merke til duggdråpene!

After Kalogeros.
Ny vei, - for meg!
Kjørte opp fra Kastro og mot Kalogeros. Vi passerte søppelfyllingen, - der jobbet de med å montere en slags flaggstang, i dag på en søndag. Mye har skjedd der, får sjekke det ut en annen dag!

Godt etter Kalogeros kom vi inn på den nye veien, som du ser på fotoet var den skåret inn i fjellet.
Forbausende bra og ganske bred.
Sikkert for at brannbilene lettere skal komme til hvis det blir brann!

Vi så ned mot Agios Ioannis, men var hele tiden høyt over det.
Vi kom ned, via en smal, bratt, gammel vei, rett før Glossa, rett før der man tar av til Agios Ioannis.
Brukte godt over 1,5 timer på den delen av turen, inkludert lufte- og foto stopp.

På hjemveien, "autostradaen" 
fra Glossa, var det bedre vei med 
ny asfalt.

Vi stoppet på Kastani og vofsene fikk løpe og leke. Begge vasset, men ingen av oss!

Agios Ioannis in the midle.

Nytt hus her, bygget i sten, flott beliggenhet, og til venstre en ny plommeovn. Plommeovner hadde jo alle kalivier i de gode gamle dager!
Skopelos var kjent for sine 
gode svisker!

Der er strømledninger, helt utrolig så langt ut i "hutti-heita"!

Mor sa at om 10 år er hele dette området bebygget!
Vel, man har ikke lov til å kutte pinjeskog for å bygge, men det var en del tomter uten skog!

 

Kalogeros.
New road, - to me!
Drove up from Kastro on the way to Kalogeros. We passed the garbage plant, - there some guys was working by putting up a kind of flag pole on a Sunday. Other changes has, have to check it out another day.

Good after Kalogeros we reached the new party of the road, it was kind of cut into the mountain, as you may see on my photo.
Very good, rather wide.
For sure so the the fire-trucks easily can get out there in case of fire!

We looked down at Agios Ioannis, but was high above it.
We came down, through a narrow, steep old road, just before Glossa, just before the road to Agios Ioannis.
We used about 1,5 hours on the trip, including doggy walks and photos.

On the way home on the "autostrada" from Glossa, it was a wider road and new asphalt.

We stopped at Kastani and the doggies could run and play. 
Both were wading, but none of us!

Autum colors!

To the left here a new house, built in stone, nicely situated, and to the left of it a plum-oven. In the good old days all kalivis had a plum-oven. Skopelos was famous for its 
good prunes.

It is poles with electricity there, it is fantastic how that spreads!

Mum said that in 10 years time all this area will be developed.
Well, they can not build where there is pine forest, but many properties without pines!


Todays thinkexist.com quote;

"Ironically, women who acquire power are more likely to be criticized for it 
than are the men who have always had it."
Carolyn Heilbrun

 
HostGator.com
Web Hosting
 


Home           Back           Next
skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016