j


The Norwegian Connection to Skopelos!
Home
          Back           Next


Wave Patent Wessamat
28 år gammel - pris 1 mill. draxmes!
28 years old - price 1 mill. draxmes!

Noen eldre?
Det er en isbitmaskin det er snakk om, den som er OuzoBaren alias International Cafe alias Diethnis.
Giannis fortalte meg her om dagen da jeg gikk inn for å hente meg litt mer is at; Pappan hadde måttet selge en tomt for å få råd til å kjøpe denne maskinen. Det var er meget stort offer! Man selger ikke sine tomter, de skal barna arve!

1 mill. draxs hvor mye var nå det? Husker at jeg en gang i åttiårene ble tilbudt å kjøpe to sammen-hengende hus i Gamle Klima for den prisen.

~~~

Any older?
 I am talking about the ice-cube machine at The Brown Chairs alias International Cafe alias Diethnis.
Giannis told me the other day when I went in to get myself some more ice that; His daddy had to sell a piece of land in order to afford  to buy the machine. That was a big sacrifice! One do not sell lands, those are for the children to inherit!

1 mill. draxs how much was that?
I can remember that I in the
eighties was offered to buy two
small adjoin houses in Old Klima
for that amount.

~~~

An SMS ticked in Wednesday at 11;
"Hi, we are on Skiathos killing time before the flight
and have just seen Goldie Hawn and Kurt Russel!"

Thanks for that!


Dagens;    Todays;

  "Κρασί κι αλήθεια." (αρχαιοελληνικό ρητό)

  • "Wine and truth." (ancient Greek saying)
  • "Vin og sannhet." (gammelt gresk ordtak)

~~~

Bambakaris & Tsitsanis at Gorgones

Dalaras, Makedonas, Basis, Andreatos singing Tsitsanis

Two classic songs by Tsitsanis,
the great rebetiko composer:
"Peftoun tis vrohis i stales" - "It is raining in drops"
- (not from the beginning, unfortunately) and "Aharisti". The video is probably part of a TV special for 2002 New Year's Eve.

h acaristía - utakknemelighet - ingratitude
acáristoV
- utakknemelig - ungrateful, unthankful, disagreeable, unpleasing

To klassiske sanger fra den store rebetiko komponisten Tsitsanis:
"Peftoun tis vroxhi i stales" - "Det regner i dråper" - (dessverre ikke fra begynnelsen) og  "Aharisti". Videoen er antagelig en del av en TV spesial for Nyttårsaften 2002.

 
HostGator.com
Web Hosting
 

Home          Back           Next

skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016

Gi meg en blomst mens jeg lever!