j

Skopelos, Greece, new photo pages every day!
   

Home
         Back         Next

Sad days on Skopelos!

Triste dager på Skopelos!
A sign of sorrow!

Lørdag ettermiddag var det en ulykke der hvor den siste kiosken er på vei ut av byen.
Ryktene sier at 2 unge gutter på motorsykler/moped kolliderte og at den ene dessverre døde.

Ryktene sier også at det var meget stille i byen lørdag kveld.

Jeg ble vekket av kirkeklokker søndag morgen; ding, dong, mellomrom og det samme igjen,
opprop til begravelse.
Begravelsen var kl.15.30.

Jeg måtte gå ned og hente bilen min som kom fra Volos alene, ombord i fregen Achilleas, og det var mange sortkledte folk i havnen og ganske stille. Da jeg gikk ombord i fergen kom også en hel del mørk-kledte, alvorlige unge menn,
- de skulle hente alle blomsterkransene som kom til begravelsen.

En meget trist dag på øya, en gutt død og hva med den andre?
De var kompisser!
Jeg vet ikke hvems skyld det var, og jeg kan ikke oppgi navnene.
Tragisk er det for alle, og spesielt familiene som er involvert.

Min sympati går til dem alle!

Mitt foto i dag viser litt av resultatene av tragedien; de unge guttenes "trata" (en slags båt karnevalls parade) ble ikke noe av på søndag, - denne sto fraslengt i grøftekanten. Mer om dette;
klikk på Skopelitissas Apokries!

Jeg har sett mange kjøretøy med et hvitt bånd eller to på, hva er dette? Xristos på Ta Kimata kunne fortelle meg at det er et tegn på sorg. Hvorfor hvitt?
Jo fordi gutten som døde sist lørdag var ung og ugift.

Søndag i dag, og det har vært mye frem og tilbake om det skal bli en avslutning av karnevallet,
- fordi den 9 dager lange sørgeperioden ikke er over.

Den store karnevalls paraden ble avlyst!

 

Saturday afternoon it was a bad accident here by the last yellow kiosk on the way out of town.
The rumors says that 2 young boys on motorbikes crashed and that one of them died.

Rumors again says that Saturday night most places was closed and it was very quiet in town.

I was woken up by church-bells Sunday morning; ding, dong, a break and the same again, a funeral to come.  
The funeral was at 3.30.

I had to go down at 2 to pick up my car from the Skyros Achilleas ferry and there was lots of people dressed in black and rather quiet in the harbor. When I entered the ferry many young, serious looking
boys entered also, to pick up all the many flower wraths who came
for the funeral.

A sad day on the island, one boy dead and what about the other?
I do not know whose fault it was, and I can not tell the names.
They were friends!
Whatever, it is very sad and a tragedy for the families involved.

My sympathy goes to them all!!

My photo today shows some of the results of the tragedy; the young boys "trata" (a kind of boat carnival parade) did not take place on Sunday, - this one was just left
at the sidewalk.
More about that; 
click at Skopelitissa Apokries
!

I have seen many vehicles with a white ribbon or two on, why?
Xristos at Ta Kimata told me that is is a symbol of sorrow.
Why white?
Because the boy who died last Saturday was young and not married.

Sunday today, and it has been a lot of discussion if the last day of the carnival shall be celebrated,
the 9 day long mourning period
is not over.

The big carnival parade was cancelled!


Dagens sitat;    Todays quote;

“Seeing death as the end of life
is like seeing the horizon as the end of the ocean.”

 

David Searls

 

"Å se døden som slutten på livet
er som å se horisonten som slutten på havet."

 
HostGator.com
Web Hosting
 

Home         Back         Next
skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016