j


The Norwegian connection to Skopelos, Greece!
Home             Back             Next


Όλες οι σπουδαίες συνταγές έχουν το μυστικό τους και τα σπουδαιότερα μυστικά χτίζουν ιστορίες
που μοιάζουν με παραμύθια γεμάτα περιπέτειες, όραμα και εμπειρίες...

All great recipes have their secret
and the most important secrets give rise to stories that sound like fairytales full of adventure,
vision and experiences...

Alle store oppskrifter har sine hemmeligheter
og de viktigste hemmelighetene gir bakgrunn til historier som høres ut som eventyr fulle av opplevelser, utsyn og erfaring ...

Green on Skopelìtissa?


Hva er så dette?
Likte du det "grønne" sitatet?
Mye man kan skrive i en reklame, en reklame som ikke ville vært tillatt i Norge, en reklame om RETSINA
(liker du ikke retsina, ta det som
gresk undervisning!)
mer her:

What is this?
Do you like the "green" quote?
One may write many things in a commercial, a commercial that would not be allowed in Norway, about RETSINA, (if you do not like retsina,
take is as a Greek lesson!)
more her;
www.malamatina.com
 

... og blått!  ... and blue!
- enda en blå tavernastol,
fra Anatoli - du vet det stedet oppe på Kastro som jeg gjerne vil besøke en sommernatt når det er fullmåne og herlig, levende bouzoukimusikk og sang!

Hvorfor kommer jeg meg ikke så langt?
Jeg passerer der minst en gang i uken, året rundt, - men på dagtid!
~~~~~~~~

SÅ du FULLMÅNEN
her i går? Den kom tydelig frem på
Skopelosweb noe før kl. 18.00,
- den er nok nesten like full i kveld også. Det var strålende klart i går, blir det like fint i kveld også?

- another lovely blue taverna chair, from Anatoli - you know the place up at Kastro that I really do want to visit a summer night with full moon and live, lovely bouzouki music and song!

Why do I never get that fare?
All year round I pass there at least once a week, but at daytime!
~~~~~~~

DID you see the FULL-MOON here last night? One could see it clearly at Skopelosweb just before 18.00 hrs,
- I guess it will look as full tonight again.
It was crystal clear yesterday, hope the same for tonight too!

 


YouTube, a very beautiful song;

ARLETA - ΤΑ ΗΣΥΧΑ ΒΡΑΔΙΑ
 and/or ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
The quiet nights and/or The song of the solitude (desert/wildernes).
De stille kveldene og/eller Sangen om ensomhet (ørken/ødemark).

~~~~~

Skopelìtissa on YouTube

~~~~~

Todays Quote;

"If we could only fathom what a unique,
once-in-a-lifetime experience life is,
perhaps we would pay more attention to it."

Jonathan Bohrn

"Hvis vi bare kunne fatte hvilken unikt,
en-gang-i-livet opplevelse livet er,
kanskje vi ville vise mer oppmerksomhet til det."

 

    
HostGator.com
Web Hosting
 

  Home             Back             Next
 
skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016