j

            

Skopelos, Greece, new photo pages every day!
   

Home
  Back2008    Next2008      Back 2009      Next 2009

   Dead  bird, not a Alkyona, but a Song Thrust

Αλκυονίδες ημέρες
Halcyon Days

Foto av en død fugl, ikke en Isfugl, men hva er det?

Flott mailsvar fra en venn i Norge;
"Hei. Ser en død fugl på dagens side og kan fortelle deg at det antagelig er snakk om en Måltrost. Pilspissene på brystet tyder på det. På denne tiden av året skal den være å finne i Hellas, men normalt holder den til lenger nord i Europa. Du kjenner sikkert til historier rundt måltrosten. Dens engelske navn er
Song Thrush og det er nettopp
dette den er kjent for.

Kan ellers fortelle deg at det nå har vært en del hekkefunn i Norge og den sees stadig vekk. Om det skulle være noen elver på Skopelos så ville det kanskje være noen Isfugler der, men ellers er det nok ikke så sannsynlig å se denne på en liten øy. På fastlandet derimot er den nok ganske alminnelig å se. mvh. J" 
Tusen takk!

"Isfugl, Alcedo atthis, tilhører skrikefuglene, som er primært en tropisk gruppe av ofte meget fargestrålende fugler. Den finnes i store deler av Europa, det sydlige Asia og dessuten
i nordlige Afrika.
Isfuglen kom til Norden sent på 1800-tallet, og finnes i Danmark og sydlige Sverige, som er artens nordlige utbredelsegrense. Den er meget sky og vanskelig å få øye på."

Wikipedia har så mangt, men ofte er ikke den norske delen så godt oppdatert. Hva det handler om her oppe er at vi snart er inne i - en uke av ti dager med godt, rolig vær, dette fordi Isfuglen skal kunne lave rede og ruge sine egg i fred og ro!
Det finnes opptil 90 typer av Isfuglen.

Isfugl heter Alkyon/Alkyona på gresk, du har kanskje hørt dette navnet?
Bl.a. navenet på et stort reisebyrå, de som har billettkontoret i Athen, når vi skal ta bussen til Agios Konstantinos,
og båt derfra og hjem.

Alkyona var datter av vindguden, Aeolos, enten med Enarete eller Aegiale. Hun giftet seg med Ceyx, sønn av Eosphorus, Morgenstjernen.

De levet lykkelig sammen i Trachis, og ifølge Pseudo-Apollodorus, ofte utfordrene kalte de hverandre "Zevs" og "Hera". Dette gjorde Zeus sint, så en dag mens Ceyx var på sjøen, hev guden en tordenbolt på Ceyx skip.

 Ceyx viste seg for Alcyone som et gjenferd og fortalte om sin skjebene, og hun kastet seg selv på havet på grunn av sorg. På grunn av medfølelse, gjorde gudene dem begge om til Alkyon fugler, navngitt etter Alkyona."

Jeg har ikke klart å finne ut at
Alkyon har noen navnedag.

Jeg har aldri sett en Isfugl her, men noen bekjente sier å ha sett den i Blo, Panormos.
Hærfugl ser jeg et par, tre ganger
i året, mest tidlig sommer.

"Hærfuglens vitenskapelig navn ert Upupa epops, blant innfødte kalt Hoopoe, - en fugl i samme orden som ofte farverike råkefugler, som isfugler, bietere og blåråker."

Alt i gåseøyne er fra Wikipedia, eller fritt oversatt fra den engelske delen.

This is a page about the Halcyon Days. The nice, calm days that comes every winter, usually in January or February. Called so due to the Alkyon bird, a Kingfisher.

My photo up here is not of the Kingfisher but of a Song Thrush,
I found it dead in a field.

A Norwegian friend sent me an e-mail about that, the Song Thrust could be here this time of the year,
but mostly it stays more north.

The Kingfisher has been observed in Norway. It is not likely to be on Skopelos because it likes to be close to a river, - though some friends has seen it in Blo, Panormos.

"The phrase Halcyon days is a literary commonplace in English language and culture, signifying ideals of prosperity, bonhomie, joy, liberation, or tranquility.
The usage derives ultimately from the Ancient Greek legend of Alkyone. In the context of the legend, the halcyon is a type of kingfisher that builds its nest on the surface of the ocean; the bird charms the winds and waves so that seas remain unusually calm during its nesting season, the fourteen days preceding the winter solstice.

In Greek mythology, Alkyone (Greek: Aλκυόνη) was the daughter of Aeolus.
She married Ceyx, son of Eosphorus,
the Morning Star.
They were very happy together in Trachis, and according to Pseudo-Apollodorus's account, often sacrilegiously called each
other "Zeus" and "Hera". This angered Zeus, so while Ceyx was at sea, the god threw a thunderbolt at his ship. Ceyx appeared to Alkyone as an apparition to tell her of his fate, and she threw herself into the sea in her grief. Out of compassion, the gods changed them both into halcyon birds, named after her.

The phrase "halcyon days" became a stock phrase in English, perhaps a cliché, with a multitude of both traditional and modern applications.

Kingfishers are birds of the three families Alcedinidae (river kingfishers), Halcyonidae (tree kingfishers), and Cerylidae (water kingfishers). There are about 90 species of kingfisher. All have large heads, long, sharp, pointed bills, short legs, and stubby tails. They are found throughout the world.
The etymology of kingfisher is obscure; the term comes from king's fisher, but why that name was applied is not known."

Alkyona has no nameday,
as fare as I have found out!

I have never seen a Kingfisher here, but the Hoopoe I have seen several times a year, mostly spring or early summer.

"The Hoopoe Upupa epops is a bird in the same order of often colourful near passerine birds as the kingfishers, bee-eaters, and rollers."

All in brackets are from Wikipedia.

Isfugl
Foto fra
Wikipedia

The Kingfisher
Photo from
Wikipedia


Todays quote;

“There is a lull to the very air of the place, 
the creaking of the tall teak forests, 
the lapping of the canals, 
the gentle swaying of the little kingfishers 
who sit like neat blue idols 
on almost every telegraph wire.”
 

James Morris

 

"Det er en slags ro i vinden på stedet,
sprakingen av teak skogen,
klukkingen av kanalene,
den milde vuggingen til de små isfuglene
som sitter som små blå idoler
på nesten hver eneste telegrafstolpe."

 
HostGator.com
Web Hosting
 
  


Home         Back2008     Next2008       Back 2009
skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016