j

  
Home             TsiknoPemti          25. Mars

Nameday Gallery 
 


 

 
Velkommen til Skopelos Apokrieς
Welcome to Skopelos Apokrieς

In 2016 Apokries;


Tziknopempti 3rd of March

& the big parade on  the 13th of March!

Kathari Deftera - Clean Monday  - falls on March the 14th.

Easterday is on the 1th of May.

1. Påskedag 2016 er 1. mai.

My YouTubes;

 

 
 
 

 Apokries 
starter lørdagen 3 uker før fasten begynner, - fasten er de 48 dagene før påsken. Apokries betyr noe sånn som "av kjøtt" - det er den siste tiden man spiser kjøtt, neste gang blir 1. Påskedag! En av ukene blir kaldt "Kjøtt-spiser-uken"!
I karnevals tiden kan alle få
være barnslige, det er lov å leke
og ha det gøy! Barn og "Store
 barn" sees ofte ukledt til alle
 døgnets tider!


"I TRATA"

TRATA er et slags fartøy lavet av bambus, fiskenet og hva man enn kan finne! Her er det bare å bruke fantasien! Den skal helst ha en eller annen form for motor som fyres opp, jo mer den soter, jo bedre! Drive tratan kan den ikke! Trataene trekkes gjennom byen, jo mer bråk jo mer moro! Byens koner kommer ofte ut å serverer "noe", stemningen stiger! Trataene ender opp på bystranden, hvor de blir sjøsatt, - de flyter ikke langt! De små gutta har sin trata den nest siste søndagen av karnevallet, mens de "små-store" gutta har sin etter Brudeparaden den siste søndagen. Neste dag er Katharå Defthera!

Bryllups Paraden
De voksnes parade er siste søndag av karnevalet,- søndag 1. mars 2009 - der ser man et herlig utvalg av skikkelig flotte nasjonalkledte og en utrolig blanding av utkledte. Et par blir på forhånd plukket ut og tilbudt "hovedrollen" som brudepar. Bruden skal helst være en stor mann og brudgommen en liten kvinne, på nederste foto syntes hun ikke, engang!
Under hele paraden serveres det "noe attåt" fra husmødrene i de forskjellige hus og det taes mange stopp. Sikkert er mye sang og dans på mange av byens kirkeplasser!
Alle ender opp på strandpromenaden hvor det danses til langt på natt!


Apokries
starts Saturday 3 weeks before the lent start, - lent is the 48 days before Easter.
Apokries means something like "of meat" - the last days one eats meat before Easter day! One of the weeks are called "Meat-eating-Week"!
During carnival all are allowed
to play and have fun! Often one see children and "bigger children" dressed up at any time of day!

"E TRATA"

TRATA is a kind of vessel/boat made mostly of bamboo and fishing/nets, one use all one can find! Use the fantasy! It should have a kind of engine, the more it sots the better, it does not get the Trata moving! The tratas, it could be 3 -4,
is dragged around the narrow streets of town, the more noise, the more fun.
The ladies in town gives them "something", and the mood is rising! The tratas ends up at the town beach where they are put on the water, - they never gets fare! The young boys have their tratas the second last Sunday of the
apokries and the "big bad" boys
has their after the Wedding parade
 the last Sunday.
Next day is Katharo Defthera.

The Wedding Parade
The big parade on the last Sunday of the lent, - Sunday 1st of March 2009 - is for the grown ups, most of them dressed up in national costumes or funny/terrible ones! The bride should be a big man and the groom should be a tiny woman, on the last photo you can not even see the groom! On the road housewives are serving "something" from a carafe or a bottle and there are many stops, for sure a lot of singing and dance by several of the towns churches!
All ends up at the Paralia where there will be music and dance all night!


Dance at
 Agios
Spiridonas

 

Karnevall feires over hele Hellas og hvert sted har sine skikker.
Noe jeg gjerne vil oppleve en gang, er Geitedanserene på Skyros.
Jeg har sett foto av menn kledd opp med masker av dødfødte, eller for for svake til å overleve, killinger foran ansiktene, bare med 2 hull til øyene, masse geite-bjeller rundt livet, de er tunge og gjør det å gå vanskelig, - hva med å danse? Og ellers kledt i en blanding av nasjonaldrakt og geiteskinn. Der er også en "korella" en mann utkledt som brud, - og mye mer! Når kan jeg dra dit?

The Carnival is calebrated all over Greece and every place has their own customs.
What I wood love to see once is The Goat Dancers at Skyros.
I have seen photos of men dressed up with a mask of kid skin in front of their face,
with only 2 wholes for the eyes. lots of goat bells around their waist which makes it
very difficult to walk, what about dancing? And dressed up in a mix of national
dress and goat skins. There is also a korella, a man dressed like a bride, - 
and much more! When can I go?

 


 

  

HostGator.com
Web Hosting
 
 


Home
             TsiknoPemti          25. Mars

Nameday Gallery

skopelitissa@live.no  

© Skopelítissa.com 2003 - 2016